Český atletický svaz Miloš Padevět Služby mobilního maséra www.mobilni-masaze.wz.cz Adidas FZŠ Mezi Školami

Oddíl atletiky

Atleti Sportovního Klubu Aktis Praha jsou rozděleni dle výkonnosti, zájmu a věku do několika (3) výkonnostních skupin- družstev.

Starší žactvo, dorost, junioři - V tomto družstvu trénují atleti s nejvyšší výkonností a kromě všeobecně zaměřené přípravy se věnují více času speciálnímu atletickému tréninku se specializací na vybranou disciplínu. V letním období trénují denně na atletickém stadionu FZŠ Mezi Školami. Některé tréninky probíhají v terénu v blízkém okolí stadionu. V zimním období trénují v tělocvičnách, atletické hale,tunelu i venku.
Trenéři Mgr. Radek Bártl

Mladší žactvo - Toto družstva je tvořeno mladšími atlety s vyšší výkonností a staršími s výkonností nižší. V tomto družstvu je kladen důraz na všeobecnou sportovní přípravu, která je doplněna již některými speciálními atletickými prvky. V letním období trénují třikrát týdně v pondělí, středu a pátek na atletickém stadionu FZŠ Mezi Školami a v blízkém okolním terénu.
Trenéři Mgr. Radek Bártl
Kateřina Jindřichová
Jan Poděbradský

Přípravka I. a II. a MiniPřípravka I., II. a III. – Tato družstva jsou tvořena nejmladšími ročníky - 2008, staršími dětmi a úplnými začátečníky. Tréninky jsou vedeny především formou her a jsou zaměřeny na rozvoj všeobecné sportovní připravenosti. Mladí sportovci z (mini)přípravek trénují dvakrát týdně v pondělí a ve středu na atletickém stadionu FZŠ Mezi Školami, v zimě pak v tělocvičně FZŠ Mezi Školami.
Trenérky/ři
Ml., St. žactvo a starší Mgr. Radek Bártl
(Závodní družstvo) Kateřina Jindřichová
Jan Poděbradský
PO + ST
Přípravka I. Hanka Ptáčníková
Přípravka II. Petr Urban
Minipřípravka I. Kristýna Halvová
ÚT + ČT
Přípravka Ondra Votinský
Minipřípravka Lenka Hrdličková


Tréninky(vnitřní) Hanka Po a St 16:30 - 18:00 Gymnázium Jaroslava Heyrovského
(od 31.10.2016) Petr Po a St 16:30 - 18:00 FZŠ Mezi Školami
Kristýna Po a St 17:00 - 18:30 FZŠ Mezi Školami
Ondra Út 15:30 - 17:00 FZŠ Mezi Školami
Čt 17:30 - 19:00 Gymnázium Jaroslava Heyrovského
Lenka Út 15:30 - 17:00 FZŠ Mezi Školami
Čt 16:30 - 18:00 Gymnázium Jaroslava Heyrovského

Závodní družstvo:
Pondělí všichni atletický tunel na Julisce sraz je v 18:15 na parkovišti před hlavním vchodem do areálu Juliska (TJ Dukla Praha)
Úterý 2001 a starší posilovna dle dohody
osatní volno
Středa 2003 a starší přetlaková hala na Strahově sraz v 18:00
2004 a mladší tělocvična FZŠ Otokara Chlupa 16:30-18:00
Čtvrtek všichni atletický tunel na Julisce sraz je v 17:45 na parkovišti před hlavním vchodem do areálu Juliska (TJ Dukla Praha)
Pátek dle počasí volno nebo naše hřiště bude včas na webu


Společné cesty do atletických hal s trenérkou Katkou Jindřichovou:

Trenérka pojede níže uvedeným spojem a stačí kdekoliv přisednout do autobusu.

Pondělí
Bus 184 Velká Ohrada 17:26 Nové Butovice 17:33

  • Vzhledem k aktivní komunikaci mezi trenéry jednotlivých družstev a neustálému pozorování výkonnosti sportovců jsou družstva prostupná s možností okamžitého postupu či k sestupu do nejbližšího družstva, dle aktuálního stavu trénovanosti a zájmu.
  • Oddíl atletiky pořádá pro své členy několik soustředění do roka.
  • Informace o oddílových příspěvcích naleznete ZDE.